#Boekentips & korte samenvatting

0Hieronder geef ik boekentips en een korte samenvatting waarover het gaat. Je kunt het beschouwen als een soort recensie. Uit ervaring weet ik hoe tijdrovend het kan zijn om, net als ik, de literatuur in te willen duiken om woorden te vinden die je huidige situatie  goed omschrijven, of een zinvolle bijdrage kunnen leveren in je herstel. Ik kan je één ding vertellen: in bijna alle (zelf)hulpboeken staan min of meer dezelfde aspecten. De rode draad is vaak hetzelfde, wellicht anders omschreven. De een belicht het vanuit cognitieve gedragspsychologie met onderbouwende wetenschappelijke feiten, de ander vanuit spirituele en/of alternatieve invalshoeken, en weer een ander vanuit persoonlijke ervaringen. Hoe dan ook, ik vind het zinvol om mijn “research” met je te delen, zodat je zelf kunt kijken wat jou aanspreekt. 

  • Boek: Rozengeur & Prikkeldraad – Hans Laurentius   ISBN 978-94-91411-16-8

Alles is ontworteld” schrijft een van de clienten aan Hans. “Er was een periode in mijn leven, dat ik doodgewoon aan het leven was, in plaats van overleven. Een deel van mij wil wanhopig graag weer dat “normale” mens zijn.” De toon van de taal van deze client is voor mij herkenbare materie. Volgens Hans is een burn-out is een schreeuw om verandering. Het is een spirituele crisis en heeft niks met werk van doen. Bij gejaagd denken kun je niet meer normaal denken, denken is dan onmogelijk. Echt denken is helder, spontaan, als het opwellen van luchtbellen in een vijver. Vrij van angst en bezorgdheid, het gaat heel natuurlijk.

Existentiële crisis

Een intense crisis waarin alles op de schop gaat en je jezelf af vraagt of je volslagen gek bent geworden. Alles wordt in twijfel getrokken. Het is een proces van ontmanteling als je doorkrijgt hoe diep het zit en dat vrijwel iedereen die je kent en hoog achtte ook volslagen gek is. Het is proces van achterlaten van allerlei zaken waarin je eerst nog heilig geloofde of ze blindelings voor waar nam. Inzien dat alles wat je voor juist en goed hield volstrekte waanzin is. Van erkennen en ervaren dat je helemaal niks weet. Dat je het leven van verleden, angsten en verlangens en conditioneringen leeft, door de ogen van anderen de dingen beoordeelt. Dat er weinig origineels of bijzonder aan je is. Dat je dacht jouw leven te leven, maar ziet dat je geleefd wordt. Een intense kracht komt dan in sommigen om hoog die bereid is alles los te scheuren, en soms durft iemand die te volgen, en dan ineens wordt hij/zij overspoeld door angst: ik raak alles en iedereen kwijt.

Iedereen knettergek

Iedereen doet eraan mee, we zijn allen diep besmet met de massapsychose. De dokter, juf, automonteur, advocaat, allemaal knettergek. Iedereen. Allemaal getraumatiseerd, in meerdere of mindere mate. Leven in een serie traumatische ervaringen begint al in de buik; ieders geboorte. Niemand herstelt daar helemaal van en vervolgens vallen we in de handen van getraumatiseerde mafkezen; ouders, die ook opgevoed zijn door gekken, die hun waanzinnige stemmingen en overtuigingen op ons kunnen uitleven.

Allemaal volslagen blind en doof voor alles wat natuurlijk genoemd zou mogen worden. Wat natuurlijk en vrij is wordt razendsnel ingeperkt en vervormd zodat we ons kunnen aanpassen om erbij te horen. Gelovend in dezelfde beperkte en beperkende ideeën, vastgezet in ons wezen door schokkende taferelen, ontluisterende episoden, geruzie, drank, verbaal, psychisch en zelfs fysiek geweld. En wat er nog van ons over is wordt goedbedoeld verder op allerlei scholen verpest.

Volgepropt met middelmatige ideeën, samengedreven met leeftijdgenoten, jarenlang, dag in dag uit, tot alle vuur eruit is, of we er min of meer buitenvallen omdat we niet mee kunnen of willen doen. We trachten ons aan te passen aan de standaard gekte die wij normaal hebben leren noemen. Vriendschappen en relaties doen de rest. Verraad, leugens, manipulaties, wederzijds goedgekeurd misbruik zijn standaard inbegrepen en al doende worden we steeds meer verlamd en gaat bij sommigen een oog open en begint tot grote ontsteltenis door te dringen dat de wereld inderdaad een open inrichting is.

Ontwaken

Ontwaken is in de gaten krijgen dat iedereen die je ontmoet wel een klap van de molen heeft gekregen. Dat als je even echt kijkt, voelt en luistert, dat iedereen die je kent barst van de rare trekken, hoe zeer je ze als goed en fijn probeert te zien. We meesten kunnen nog geen middag alleen zijn, zonder radio, smartphone, computer of tv. Velen roken, drinken, blowen, slikken of vreten hun weg door het bestaan. Vrijwel iedereen is koopziek en wil voldoen aan de standaard normen van de kudde. Bijna allen hebben ze last van stress, relatieproblemen, bizarre verhoudingen met hun ouders, problemen op het werk, bijna niemand is gelukkig en bijna niemand straalt.

Je kijkt om je heen en ziet wandelende producten van onderdrukte wanhoop, vastklampend aan geloofssystemen die nooit echt zijn onderzocht. De een is misbruikt, de ander afgetuigd, de volgende meermaals verlaten, weer een is de onrust zelve, een volgende vol competitiedrang, of voelt zich altijd dodelijk alleen. Anderen durven zich niet te binden, of zijn te verlegen om je aan te kijken. Weer anderen slaan je op je bek als je wel even naar ze kijkt of slaan de boel in elkaar als ze bezopen zijn, of doen dingen die ze later wegredeneren.

Spirituele lieden geloven in God mag weten wat, klampen zich vast aan bizarre theorieën, omdat gewoon geloof niet meer toereikend lijkt om dit zinloze bestaan voort te zetten. En de hele dag informatie, wagonladingen informatie in ons brein. Weinig wat je verder helpt, maar super geschikt om de angstmachine te laten draaien.

Iedereen is in de greep. Iedereen is in de greep van valse zelfbeelden. Volhouden, doorgaan tot je erbij neervalt. En af en toe een mooi moment. Iets wat van een andere orde lijkt. We klampen ons vast en zetten ons in zodat de voel niet doorbroken wordt, de veiligheid niet bedreigd zal worden en hopen in stilte op iets Goddelijks, een extatisch moment dat ons boven het alledaagse uit zal tillen, boven het grauw en grijs van elke dag. Maar het moet wel binnen de perken blijven, want als je niet meer mee kunt doen, lig je eruit en eruit is slecht.Geciteerde woorden van Hans Laurentius

Wat maakt dat Hans de spirituele kant van het leven ontkracht op een Maarten van Rossum-achtige manier? Hij laat je in dit boek inzien hoe we eigenlijk al vanaf de geboorte ‘verknipt’ raken in een wereld die we willen controleren. Hij nodigt je uit om tot zelfonderzoek te komen en te zien dat verlichting niets anders inhoudt dan je te ontdoen van je eigen gevangenschap en slaapgedrag. Dat als je bevrijding wilt, je kunt leren om niets te doen. Het laten stilvallen van de doende geest. Nergens op in gaan, alles te zien en voelen, precies zoals het is, zonder bemoeienis. Je gaat je geest onderzoeken en ontdekt wat voor mind-junk je bent. Onderzoek maar eens of het je lukt om een tijd niks te doen. Wat we veelal doen is ons EGO voeden door deze aan de gang te houden met doelen willen bereiken, ambities willen najagen, steeds meer willen. Verlichting is wat er overblijft als de waan van het afgescheiden zelf is verdwenen. Kortom, een interessant boek voor de filosofisch analyserende denker onder ons.

%d bloggers liken dit: