Het is de kunst om onderweg de pijn te omarmen

rozewolk_xf&m
Illustratie: XF&M

Berichten uit het tussenhuis

Wellicht zegt deze titel je iets, het is de titel van het boek van Henk van Straten over zijn scheiding en de daarbij behorende soort van existentiële crisis. In het vroege voorjaar van 2019 raakten mijn man en ik in een ernstige relatiecrisis. Een burn-out en depressie geeft frictie en druk op je gezinsleven, geeft beperkingen in je liefdesrelatie en gaf inzicht dat onze relatie ook niet lekker liep. Dat ik in een burn-out terecht ben gekomen heb ik aan mijn eigen (denk)patronen en handelen te danken. Een burn-out vraagt om verandering in je leven, vraagt om zelfonderzoek, de diepte ingaan in hoe je handelt en hoe je je leven indeelt. Hoewel ik knetterhard werkte aan deze veranderingen bij mezelf, bleven positieve veranderingen binnen onze relatie uit. Bij nader inzien was onze relatie niet constructief, we deden beiden ons eigen ding, vermeden moeilijkheden als ruzies en waren steeds minder met elkaar in verbinding. Tijdens relatietherapie kwamen er dingen op tafel die erg pijnlijk en verdrietig waren. Waardoor we tijdelijk uit elkaar zijn gegaan, om een “time-out” in te lassen en onszelf de vraag te stellen of we écht met elkaar verder wilden. Deze vraag wordt niet beantwoord met enkel rust en afstand, maar met tijd en vertrouwen.

Er brak wederom een moeilijke tijd aan waarbij de toekomst van ons gezin op losse schroeven kwam te staan. Een tijd waarin ik in een emotionele achtbaan verkeerde, verscheurd van ongeloof, verdriet, angst, woede en de daarbij behorende machteloosheid. Maar ondanks deze crisis wist ik mij meer dan ooit staande te houden, wist ik wat goed en helend voor mezelf was en kon ik mezelf met mildheid en compassie benaderen. Ik voelde een sterke verbinding met mijn naasten; vrienden en familieleden die er voor mij waren, ik voelde mij gesteund, krachtig, sterk en dankbaar. Met tijd, therapie en EMDR, leerde ik dat door jezelf af te vragen “waarom”, je vooral in het verleden blijft hangen en je het gezelschap blijft zoeken van schuld en spijt. We hebben andere mensen niet onder controle, we kunnen het verleden niet beheersen. Tijd heelt niet uit zichzelf, het gaat erom wat je doet met die tijd. Het betekende voor mij, mijn eigen trauma’s (en dit was weer nieuwe) anders te leren zien, om in het verleden het bewijs te vinden van mijn kracht, van kansen en mogelijkheden tot groei, in plaats van de bevestiging van mijn zwakte of beschadiging. Genezing is mogelijk als we ervoor kiezen om risico’s te nemen, en als we er tot slot voor kiezen om de wond los te laten, om het verleden of het verdriet te laten gaan. (woorden uit De Keuze van Edith Eva Eger)

Liefde moet een relatie omvormen tot een werktuig dat in onze handen past. Met elke moeilijkheid die we onder ogen moeten zien, elke illusie waarmee we worden geconfronteerd, elke overtreding die we begaan, brokkelt weer een stuk van dat stuk af en begint de liefde een heilig werktuig te worden. Als de waarheid met medelevende wordt vastgehouden, wordt de scherpte van de liefde helder en niet pijnlijk.” (Woorden uit Leef van Mark Nepo)

Re-integreren

Eind 2018 werd ik gezien door een arbeidsdeskundige voor een arbeidsdeskundig- onderzoek. Zij nam mijn arbeidsverleden door en we keken samen naar mogelijkheden voor terugkeer in het arbeidsproces. Het doel was een tweede spoor traject, dit wordt zo genoemd als je eerste re-integratie binnen je eigen werkgever niet gelukt is, wat bij mij het geval was. Eveneens moest ik mijn WIA-aanvraag indienen, omdat ik (vanaf april 2019) bijna twee jaar ziek was en je dan mogelijk geen recht meer hebt op een ziektewet-uitkering. Gelukkig werd mijn casus door het UWV beoordeeld en kwamen zij tot de conclusie dat mijn ex-werkgever niet aan alle verplichtingen rondom mijn re-integratie had voldaan. Ten eerste was mijn ziektemelding nooit officieel bij UWV ingediend, ten tweede hebben ze onvoldoende gekeken naar alternatieven, mogelijkheden die ik zelf had aangedragen om elders te re-integreren en ten derde zat ik inderdaad al driekwart jaar thuis, terwijl ik op “therapeutische basis” weer ergens had kunnen beginnen. Mijn ex-werkgever kreeg een loonsanctie opgelegd en een jaar (extra) de tijd om de tekortkomingen te bewerkstelligen. Ik kreeg hierdoor verlenging van mijn ziektewet-uitkering. Dit zorgde voor opluchting, want ik was even bang dat ik vanuit het niets, zonder opbouw in uren of begeleiding het arbeidsproces weer in zou moeten. Gezien ik volgens de arbeidsdeskundige te “goed” zou zijn voor een WIA-uitkering. Met deze uitkomst had ik geen rekening gehouden, dit pakte voor mij positief uit!

In het voorjaar van 2019 begon ik aan een tweede spoor re-integratietraject bij een particuliere loopbaancoach via re-integratiepunt. Ondanks de impact van je baan verliezen, jezelf verliezen, bijna je man verliezen (relatiecrisis / dreigende scheiding), je verwijderd voelen van de arbeidsmarkt, je kwetsbaar en onzeker voelen, kreeg ik door de juiste begeleiding en coaching weer hoop en (zelf)vertrouwen. Mijn coach gaf mij persoonlijk inzicht in wie ik ben, wat ik wil, wat ik kan. We namen mijn vaardigheden, ambities en kwaliteiten onder de loep. Ik deed aan verkenning op de arbeidsmarkt, welk beroep past bij mij en is haalbaar voor mij? Wat zou ik leuk vinden? Misschien in de toekomst een omscholing naar het onderwijs? Via mijn eigen netwerk binnen de zorg, nam ik contact op met (oud) collega’s, voerde ik oriënterende gesprekken en regelde ik een meeloopdagen. Ik zorgde zelf voor een re-integratiebaan, door binnen mijn netwerk aan te geven wat ik zou kunnen bieden en hoe we elkaar mogelijk konden helpen. Zo begon ik op een leuke, nieuwe werkplek , op een school waarbij verpleegkundige zorg werd verleend. Helaas konden ze mij geen begeleiding bieden en was de werkdruk te hoog, waardoor ik afscheid moest nemen. Maar via een vriendin (oud-collega) vond ik een ander re-integratieplek , namelijk bij haar in het team.

Samen maakten we afspraken over het opbouwen van uren, het verliep gemoedelijk en ging in overleg met mijn coach. Ik begon met administratief werk en liep ik de eerste periode vooral mee om weer “feeling” te krijgen. Daarbij kreeg ik van mijn coach opdrachten mee om fysiek en mentaal te voelen wat de sfeer met mij deed, wat ik vond van de werkplek, de collega’s en hoe de dingen geregeld worden binnen de organisatie.  Verder werd ik regelmatig afgeremd om niet te snel te willen, uiteraard trapte ik soms weer in mijn valkuilen: iets willen afronden, geen pauzes nemen en doorwerken terwijl je tijd erop zit, “ja” op iets zeggen terwijl mijn lichaam “nee” wilde zeggen. Een re-integratie werkplek heeft meestal een duur van twee maanden en gezien het voor beide partijen een winst was, hebben we deze tot drie keer toe succesvol verlengd. Tijdens het proces heb ik regelmatig (lichte) terugval gehad in mijn burn-out klachten; (lichtelijke) angsten die de kop opstaken, slechter slapen, verminderde energie, lichamelijke klachten en vooral overprikkeling (op kantoor met meerdere mensen wat uitmond in een kippenhok is niet aan mij besteed). In dat opzicht kan ik tot dusver zeggen dat je nooit weer de oude wordt qua energie & belastbaarheid, maar ik heb geleerd om er (beter) mee om te gaan. Ik verzet mij er niet meer tegen als het minder gaat, op welk vlak dan ook, ik ben milder voor mezelf en streef minder naar perfectie. Want ik heb geleerd dat perfectionisme niets meer is dan een diepe existentiële angst die steeds weer zegt: “Ik ben niet goed genoeg en zal dat nooit zijn” en dit uit zich bij mij in faalangst. Voor (blijvende) verandering is discipline nodig en een grote dosis zelfcompassie. Met goede begeleiding van mijn re-integratiecoach, muziek-, en psychotherapeut en door yoga heb ik geleerd te buigen, zodat ik later niet (meer) breek.

Het leven lijkt op een onhandige samengestelde feestmaaltijd

IMG_1972

Het leven lijkt op een onhandige samengestelde feestmaaltijd

Het leven lijkt op een onhandige samengestelde feestmaaltijd; terwijl men met ongeduld op het voorgerecht zit te wachten, blijkt het hoofdgerecht al ongemerkt te zijn gepasseerd. In het najaar van 2018 knapte ik langzaam maar zeker op. Mijn geduld werd aardig op de proef gesteld, langdurig zat ik (in mijn beleving onnodig thuis) te wachten op een re-integratie traject. Door de arbo arts werd ik geschikt bevonden om op “arbeidstherapeutische basis” de belastbaarheid in een arbeidsproces aan te gaan. Na twee maanden volgde er een arbeidsdeskundigonderzoek en daarna duurde het weer maanden tot ik daadwerkelijk aangemeld was voor een re-integratie traject. Maar hoe kun je een arbeidsproces aangaan als je geen baan hebt? En hoe kun je aangemeld worden voor een traject als niemand zich verantwoordelijk voelt en je “case load” niet oppakt? Mijn ex-werkgever bleek risicodrager te zijn voor mijn ziektewet en dus ook verantwoordelijk voor een re-integratie, tot aan terug keer op de arbeidsmarkt. Het bureau wat bemiddelde tussen mij en de werkgever, een tussenpersoon, sprak ik regelmatig, deze gaf aan dat mijn ex-werkgever niet of nauwelijks reageerde en de draad niet oppakte. Zelf mocht ik niet contact zoeken of iets op eigen houtje gaan ondernemen om mezelf weer de werkvloer op te krijgen. Alles diende aan bepaalde regels, protocollen en richtlijnen te moeten voldoen en zo werd ik “in de wacht gezet” door de bureaucratie.

Kinderopvang

Als je langdurig ziek thuis zit en geen werk meer hebt, heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. De opvang & zorg voor de kinderen kreeg ik er bij, terwijl ik worstelde met mijn herstel en energetische belastbaarheid. Voor de jongste dochter kon ik via de gemeente een Social Medische Indicatie (SMI) aanvragen, zodat zij twee dagdelen naar de peuterspeelzaal kon. Dit leek mij nodig voor haar ontwikkeling en ook voor mezelf; om hier en daar rust en ruimte te vinden zodat ik bijvoorbeeld naar therapie kon. Zelf zal ik er niet bewust voor kiezen om een ‘thuisblijf’ moeder te zijn, en nu was ik er noodgedwongen dan toch één geworden. Ik houd ervan om andere rollen te kunnen vervullen, ik miste vooral de rol van werknemer zijn. Ik miste het mee draaien in de maatschappij, ik miste verandering van spijs, hoe kun je verder stappen zetten in je herstel & belastbaarheid als je onnodig ziek thuis wordt gehouden? Ook beaamde mijn psycholoog het belang van uit je “comfort zone” komen, maar ik stond met mijn rug tegen de muur.

Hoe graag ik ook uit de cocon wilde kruipen, mijn vleugels wilde spreiden om weer te leren vliegen, je veegt het labeltje “ tijdelijk arbeidsongeschikt” zijn niet makkelijk uit. Ik voelde mij eenzaam en steeds verder verwijderd van het normale werkende leven. Hoe langer ik thuis zat hoe vaker ik mezelf af begon te vragen of het ooit weer goed zou gaan komen? Of ik ooit weer een baan na behoren zou gaan krijgen en welke werkgever wil iemand aannemen die zo’n lange tijd uitgevallen is? En los van de financiële gevolgen die een ziektewet met zich meebrengt; je ontvangt geen dertiende maand meer, vakantiegeld zie je niks van terug omdat het maandelijks in je uitkering is verwerkt en je bouwt je geen pensioen op. Je begrijpt dat ik erg baalde van de traagheid, van kastje naar de muur, van de dupe worden, omdat een ex-werkgever zijn werk niet goed uitvoert. En ondertussen vindt je hele omgeving er “iets” van, kun je dagelijks, wekelijks, maandelijks hetzelfde verhaal opnieuw vertellen: “ja, ik voel mij steeds iets beter,… ja ik wil ook graag weer werken…ja, ik zie ook genoeg leuke vacatures…nee, ik mag niet zomaar solliciteren vanuit de ziektewet…ja, ik zit het bemiddelingsbureau achter de broek te aan te bellen… GRRRRR, Ik heb er GEEN invloed op! Ik ben afhankelijk van de particuliere instanties!”

Trust is the timing of your life.

Tja, de frustraties probeerde ik ‘om te buigen’ naar iets positiefs. Ik begon de wachttijd voor een re-integratie traject te zien als een gift, als extra tijd voor mijn persoonlijke ontwikkeling, een kans om mij te richten op wat ik wél heel graag wilde. In het najaar van 2018 begon ik aan mijn nieuwe weg: ik deed een opleiding tot (kinder)yogadocent.  Yoga werd steeds meer een nieuwe manier van leven. Niet allen de asana’s (yoga houdingen) deden mij goed, maar ook de Vedische filosofie erachter, het achtvoudige Pad van Patanjali. Yoga leerde mij om spanning in mijn lijf te verminderen, te vertragen wanneer ik de neiging had om weer in ‘galop’ te gaan. Het was een goede aanvulling op mijn therapie en voor mijn herstel, ik leerde omgaan met mijn fladderige brein.

Daarnaast begon ik mijn bevindingen rondom burnout & depressie te delen op social media, onder “Truus de moeder van Suus” en dit blog “Truus Schrijft”. Een kleine mini onderneming, maar heel fijn om te doen. Ik houd van schrijven en ik ervoer veel voldoening doordat lotgenoten mij wisten te vinden. Daarnaast wilde ik een kleine tegenbeweging geven aan deze prestatie gerichte & gehaaste maatschappij en de ‘happy bullshit social media’. Waarin het lijkt dat alles wat niet leuk is in het leven maar “weggepoetst en weggestopt” moet worden,  alsof het er niet mag zijn en dat “geluk” maakbaar is. We zijn te geobsedeerd bezig met gelukkig zijn. We willen dat alles altijd leuk, leuk, leuk is en dat is een vergissing. Er is iets mis met het ontkennen van ongeluk. Terwijl het aantal psychische en andere aanverwanten ziekten en stoornissen alleen maar drastisch toeneemt.  “Hey, het is okay” werd onbewust een onderdeel van mijn leven. Waarom moeten psycho (somatische) ziekten, of een beschavingsziekte als burnout, (verwoording van Franse filosoof Dr. P Chabot) zo in het verdomhoekje plaatsen?  Laat ons zoeken naar de barsten van de duisternis, want hoe uitzichtloos iets ook lijkt, die barsten zullen er altijd zijn. (woorden van Dirk de Wachter, dé Nick Cave van de psychiatrie).

#burnout #wachten #re-integratie #depressie #yoga #bureaucratie #herstellenvanburnout

Je leert zoveel als je stil bent en luistert

img_5150Achter de wolken schijnt de zon

Gaande weg werd het tijd voor iets nieuws, een nieuw pad, alsof de houdbaarheidsdatum van het tweede deel van mijn leven verlopen was. Ik heb leren inzien dat ik in een burnout terecht ben gekomen door mijn ziekmakende mentaliteit; denken dat ik met mijn controledrang, harder werken, harder mijn best doen, anderen pleasen, perfect willen zijn – continu compenseren – mij beter zou gaan voelen, gelukkiger en evenwichtiger. Op korte termijn heeft dit gewerkt, op pure wilskracht, maar op lange termijn was dit destructief.

De aanpak waarop wordt om gegaan met een burnout/depressie is vooral gericht op het “oplappen en pleisters plakken”. Met dezelfde wilskracht waarop iemand opgebrand is, willen we iemand en de situatie weer fixen, oplossen en verhelpen, wat totaal voorbij gaat aan de oorzaak van het probleem. Want als je niet werkt aan de oorzaak, – die diepliggende vastgegroeide wortel in je fundament,- herstel je minimaal en ligt een tweede burnout/ depressie op de loer. Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik mezelf moest verantwoorden, waarom en waardoor ik ziek geworden ben, maar ook waarom het zo lang duurt voordat ik weer ‘beter’ ben. Daarover wil ik het volgende zeggen:

Ten eerste omdat ik moeder ben, een moeder gaat kostte wat het kost eruit om voor haar kroost te zorgen. Hoe slecht ik mij ook voelde, ook met een paniekaanval op de loer moeten kinderen getroost worden, sta je ’s nachts naast het bed als je geroepen wordt – als je partner er niet is -. Het leven gaat door en het is onmogelijk om dag & nacht hulp in huis te halen om alle verzorgende taken van je over te nemen.

Ten tweede word je bij een burn out (helaas) niet zomaar een-twee-drie opgenomen in een instelling om daadwerkelijk je ruimte voor rust en herstel te mogen nemen. In de thuissituatie lukt het niet om je volledig te ontspannen, de bedrijvigheid van het gezin gaat ‘gewoon’ door: je partner gaat werken, kinderen moeten naar school of crèche gebracht worden. In een instelling ben je in een context waarin het makkelijker is om patiënt te zijn, om je over te geven en je rust te nemen. Het brein heeft echt rust nodig om te herstellen en daarom duurt het herstellen van een burn out/ depressie als ouder bijna drie maal zo lang.

Ten derde eenmaal ziek thuis, wil de werkgever, met dank aan de Wet Poortwachter, je zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Goede artsen en therapeuten zouden moeten weten dat deze aanpak te voortvarend is. Als patiënt kun je er enorm tegenop zien om naar een afspraak te gaan, laat staan die van een bedrijfsarts of leidinggevende. Het vooruitzicht is zo uitputtend dat ik daarvan wakker kon liggen, erover ging piekeren en mijn herstel alleen maar verder afnam. Het voelde alsof ik onder druk werd gezet en mijn burn out werd er erger van.

Ten vierde je hebt als ouder weinig tijd voor jezelf en kunt simpel weg niet jezelf op de eerste plaats zetten, je bent verantwoordelijk voor je kinderen. Elk vrije dag(deel) zonder kinderen gebruikte ik om uit te rusten, of om naar therapie te gaan, te wandelen, iets te schrijven, soms muziek te maken of luisteren, licht huishoudelijke klusjes te doen en soms lukte het om met iemand af te spreken of aan yoga te doen, óf hielp ik een uur op de school van mijn dochter.

Ten vijfde je hebt heel weinig tot geen energie als je opgebrand bent. De batterij is ook niet met een paar weken of maanden aangevuld, als je jezelf zo leeg gehold hebt. Daarnaast ga je continu afwegen of je ‘iets ondernemen’ wel aan kunt, moet gaan doen, waardoor je ook nog eens een soort ‘angst’ creëert om het gewone alledaagse leven weer op te pakken.

Ten zesde met therapie moest ik mijn eigen fundamenten weer weten op te bouwen en van daaruit te groeien, leren omgaan met wat er achter mijn ‘handelen’ zit en vooral weer zelfvertrouwen krijgen.

Het vat van zelfwaardering en zelfvertrouwen van mijn eigen innerlijke wereld was vrijwel verdwenen. Het is een langzaam, traag proces, waarin ik probeerde vol overgave mee te bewegen met de stroom van het leven. Het is hard werken aan de oorzaak van je ziekmakende mentaliteit. De oorzaak lag bij mij in een destructieve overtuiging, die onbewust al is begonnen in mijn jeugd waarin ik vaak te horen heb gekregen dat ik een “zwakke leerling” was. Een onvolgroeide brein kan nog niet nuanceren of relativeren. Niemand zijn schuld, maar de autoriteiten (ouders, leraren, grote broer/zus) hebben wel bijgedragen aan deze neurologische blauwdruk en dus de manier waarop ik mijn leven leidt. Ik voelde mij “niet goed” genoeg. En dit patroon is onbewust, gaande weg zich gaan transformeren in alle settingen van mijn leven.

IMG_7645
Yoga

Ontwikkeling rekent niet met tijd

Het doorlopen van deze crisis maakt dat de dag van gisteren niet meer hetzelfde is. Langzaam aan leerde ik “ja” zeggen tegen een nieuw, ander leven, maar dat betekende niet dat ik automatisch “nee” zei tegen het leven dat ik achter mij wilde laten. Dat leven was niet alleen mijn werk, maar ook wie ik ben, waar ik van droomde en wie ik was. Ik wilde “ja” leren zeggen tegen iets fundamenteels,  dingen doen die ik écht wilde doen en waarin ik niet meer mezelf laat leiden door anderen. Mijn hart ging sneller kloppen als ik bezig was met schrijven, muziek of yoga. Het gaf mij weer (nieuwe) energie en ik stond in contact met mezelf. Dít ben ik, dit past bij mij. Ik begon te dromen om van mijn passie mijn beroep te maken. Gemiste kansen komen altijd terug als je er klaar voor bent! Wie weet kan ik mijn ‘nieuwe weg’ integreren in het verpleegkundig beroep? Ik ben ‘gewoon’ begonnen, gaan doen en zie wel wat er op mijn pad komt. Ik leerde stap voor stap, dag na dag te leven, kreeg meer grip en vertrouwen en leerde meer in het hier & nu te zijn. Hoewel ik nog steeds in de ziektewet zat, volgde ik de opleiding tot (kinder) yoga docent. Een burnout is een kans om eindelijk vrij te kunnen zijn van angst. Om jezelf te worden, jezelf te blijven, vertrouwen te hebben in het goede en om je grenzen te voelen en aan te kunnen geven. Dit is je bestaansrecht!

#burnout #depressie #truusdemoedervansuus #yoga #levenslessen #tijd #herstellenvanburnout

#365 dagen ziek & nog niet hersteld

 

konijn_xf&m

Illustratie: XF&M

Slapeloosheid

Begin 2018 had ik nog steeds last van slapeloosheid. Een uitgeput lichaam valt niet makkelijk in slaap en het werd een vicieuze cirkel. Zoals je weet zijn er twee systemen die herstellen in je slaap: je lichaam en je geest. Er herstellen allerlei processen en cellen in je lichaam. Wie te weinig slaapt, krijgt geheugen problemen; Je wordt emotioneler en prikkelbaarder, je verliest je plezier in dingen. Doordat het (hormonaal)systeem begint te piepen en te knarsen, ontstaan er (pijn)klachten en gaat je stofwisseling haperen. Deze vicieuze cirkel kon ik niet zelf doorbreken. Ik was radicaal tegen medicatie die je “natuurlijke staat” beïnvloed, maar na aandringen van mijn therapeut en mijn omgeving, begon ik in te zien, dat er niets anders op zat. Ik kreeg een snufje antidepressiva die vooral bij ernstige slapeloosheid wordt voorgeschreven.

Anti depressiva                                                                                                                                 

De eerste dagen voelde ik mij dag & nacht “stoned en suf”, dit verbeterde na een paar dagen. Even namen de suïcidale gedachten toe, de hele situatie leek uitzichtloos; mijn contract werd niet meer verlengd en ik voelde mij een loser. Ondanks mijn sterke wil en inzet lukte het mij niet om dat gevoel te doorbreken. Ik schaamde mij diep voor de situatie waarin ik zat en voor de donkere gedachten die in mij op kwamen. Het is een eng idee dat je jezelf niet meer onder controle hebt, zo het tegenovergestelde van wie en wat ik voor mijn burnout / depressie was…De medicatie leek aan te slaan, het negatief denken en piekeren werd minder en na een paar maanden verbeterde deels mijn lichamelijke en psychische klachten. Het kwam vooral omdat ik weer kon slapen! Ik kon voor het eerst sinds ¾ jaar weer slapen, een hele nacht door! Ook accelereerde ik niet meer als een snelle haas of op hol geslagen paard, maar door de medicatie werd ik gedwongen om te vertragen. Het vertraagde mijn reactievermogen, en daarmee mijn systeem om ten alle tijden op “scherp en alert” te staan. Het heeft mij getemd, het bracht mij rust en daardoor kon ik eindelijk werken aan herstel. Het negatieve effect van de medicatie is dat ik bijna tien kilo ben aangekomen en het bijna onmogelijk lijkt deze kilo’s eraf te krijgen, ondanks een gezond en gevarieerd eetpatroon.                                                                                                                                            

365 dagen ziek 

Toen de “verjaardag” van mijn ziekteverlof zich aandiende, vernam ik hoe groot het verdriet en de teleurstelling was. Een jaar ziek thuis, dagelijks balans aan het vinden. De ene dag kon ik het reilen en zeilen van het gezinsleven nét aan, de andere dag had ik ondersteuning nodig. Ik probeerde te accepteren dat ik het moest doen met hetgeen ik op dat moment kon. Leren om niet meer te kijken naar wat ik vóór mijn burnout en moederschap allemaal kon. Leren omdenken, niet steeds kijken naar wat nog niet lukte, maar naar wat al wél weer lukte. Beter dan dit wordt het misschien niet meer, hoe graag ik het ook wil. Ik dacht, hoopte vooral, dat deze berusting mij vrediger en kalmer ging maken. Ik hoefde niet meer te vechten, mezelf te verdedigen of te bewijzen, ik mag mezelf en de hele situatie volledig accepteren zoals het is. Ik ben ziek, misschien wel chronisch, wellicht met een restverschijnsel na herstel. Alles wat in de toekomst beter wordt, is dan alleen maar mooi meegenomen, een groot geschenk. Een verrijking, iets om dankbaar voor te zijn. Ik handelde, nu soms nog, naar verwachtingen van anderen, ik wilde niemand teleurstellen, en toch is dat gebeurd. Andersom ook: mensen stelden mij ook teleur door met een grote boog om mij heen te lopen als ze mij tegen kwamen, of door mijn situatie te veroordelen en/of de zwaarte van het lijden niet te willen zien of te bagatelliseren. Maar het grootste verdriet is de teleurstelling in je eigen verwachtingen.

 Afscheid nemen en langzaam opnieuw beginnen           

“Afscheid neem je als je naar een volgend station van je leven gaat. Soms kies je bewust voor een halte, een andere keer kun je niet meer dan meegaan in wat het leven met je van plan is. Afscheid nemen is niet alleen een schrijnend proces, het kan ook een nieuw begin zijn. Soms is het nodig om te groeien.” (uit Flow Magazine) Met deze woorden is het tijd om verder te gaan, ik wil mijn voormalig werkleven (tijdelijk) gaan afsluiten. Om mezelf rust, ruimte en tijd te geven om te herstellen. Veranderingen brengen je (tijdelijk) uit evenwicht. Je stapt ergens in waarvan je de uitkomst nog niet kent.  Soms pakt een nieuw en ander pad, een grote verandering goed uit. Verandering is een proces en een proces vraagt om tijd, het valt niet te versnellen. Je moet het doorleven, de diepte in om te ontwaken en in te zien dat de manier waarop je leefde niet meer voor je werkt en bij je past. Pas dan vind je de sleutel naar verandering, de sleutel naar het veranderen van je patronen, denkwijze en handelen. Ga door die modderlaag heen en omarm je leegte en donkere kanten, duw het niet langer weg, zie het en pak het aan.

#Truus #Truusdemoedervansuus #depressie #burnout #moederschap #herstellen

#Van een burnout naar depressie

IMG_0768

Donkere grijze wolk

Naarmate de tijd verstreek, vulde zich langzaam een donkere grijze wolk om mij heen. Alles waar ik grip op had glipte door mijn vingers, alles waar ik voorheen plezier aan beleefde voelde nu als een marteling. Mijn gevoelens en emoties waren als een achtbaan; het was grillig, van wanhoop, woede en verdriet. Ik had in deze periode graag gewild dat een ander die me voor was gegaan zijn ervaring met me had gedeeld. Dat er een soort draaiboek klaar lag met waar je mee kunt beginnen als je burnout bent geraakt. Maar een burnout is bij iedereen anders, op een andere manier, de een herstelt sneller, de ander heeft meer tijd nodig of heeft te maken met complicaties. Deze periode heb ik als een eenzame reis ervaren. Daarom vind ik het belangrijk om, door middel van mijn schrijven anderen te laten voelen, in te laten zien, wat de rafelige randjes zijn van het ziekte-, en genezingsproces.

In de eerste maanden van mijn burn out werd er nauwelijks gekeken naar de diepere oorzaken waardoor ik zo opgebrand was. Er werd steeds weer gekeken naar hoe ik zo snel mogelijk weer alles op de rit kon krijgen. Werk kon ik niet loslaten, ik zat wekelijks te app-en met collega’s en mijn mails te lezen. Hopen dat ik het langzaam aan het kon gaan oppakken. Alles in mijn hoofd was troebel en chaos, mijn lichaam was intens gespannen. De slapeloosheid was nog altijd aanwezig. Ik sliep hooguit een paar uur, had last van in-, en doorslaap problemen.

Toen ik na een half jaar bij een nieuwe tweedelijns psychotherapeut terecht kwam, werd duidelijk hoeveel geweld ik mezelf heb aangedaan. Dat alles een optelsom is van herinneringen uit mijn jeugd, mijn hooggevoeligheid, onverwerkte trauma’s en een hele sterke wilskracht waarop ik altijd door ploeterde. Ik werd gedwongen om naar de donkere stukken van mezelf te kijken, en vanuit daar met enorme wijsheid te groeien.

In de stilte en eenzaamheid die ik ervoer gedurende mijn burn out zocht ik naar compassie en mededogen voor mezelf. Ik zat vol zelf kritiek en vond dat alles beter kon, dat ik gedisciplineerder moest zijn. Ik had altijd hoge verwachtingen en doelen, kon maar kort genieten van mijn successen en wilde alleen maar meer en nog beter zijn. Het was een ziekelijke vorm van perfectionisme die voortkwam uit onzekerheid, drang om te presteren, te laten zien dat ik het waard ben als persoon.

Nieuw behandelplan

Mijn nieuwe, huidige psycholoog stelde vast dat er naast een burnout sprake was van een angst-,en paniekstoornis en van een flinke depressie. Ik was ‘te goed’ om opgenomen te worden en eigenlijk ‘te slecht’ voor een wekelijkse therapeutische sessie. Zij gaf inzicht en advies dat ik nog steeds niet mezelf voorop stelde, ondanks dat ik zo ziek was en dat het wellicht tijd werd om aan medicatie te gaan beginnen. Dat ik nog steeds de verwachtingen van mijn werkgever en bedrijfsarts wilde voldoen, besefte ik pas nadat ik ‘de deksel op mijn neus kreeg’. Dit besef drong pas tot mij door toen ik begin januari’18 aan mijn allerlaatste poging tot re-integratie deelnam. Ik sliep de dagen ervoor nauwelijks van de spanning en wilde mezelf toch over de “drempel” gooien door tóch te gaan. Terwijl ik de auto instapte en na een half uur rijden merkte “op” te zijn, reed ik door, met een paniekaanval achter het stuur kwam ik na 50 min rijden aan op mijn nieuwe werklocatie.

Re-integreren

Een collega die mij begeleidde hielp mij met het opstarten van mijn computer en zette een kop thee. Ze kletste wat, maar alles ging langs mij heen. Er was mist in mijn hoofd en ik voelde mij waardeloos. Toen mijn thee op was besloot ik weer te vertrekken, het re-integreren ging echt nog niet. Eenmaal terug op de A28 naar Groningen dacht ik er sterk over om mezelf tegen een boom aan te rijden. Uit mijn leven stappen, om uit dit lijden te komen. Ik voelde mezelf zo’n mislukkeling, zo ellendig en dit voelde nog meer als falen. Wat voor werknemer was ik, wat voor moeder, vriendin of vrouw…? Wat had ik anderen nog te bieden als ik mezelf niks meer te bieden had? Ik voelde mij zo leeggezogen, zo overprikkeld, zo diep ongelukkig. De situatie leek zo hopeloos, het leek zo’n bodemloze put, donkere tunnel waar nooit een eind meer aan kwam. Ik was iedereen alleen maar tot last met mijn leegte, met mijn zwart gekleurde aura, met geen sprankeltje vreugde of licht in het vooruitzicht. Ik wist nu wat mij te doen stond: voor mezelf kiezen, dan maar geen baan meer, “ziek uit dienst” gaan, vallen in nog meer onzekerheid. In ieder geval gunde ik mezelf nu tijd voor herstel, hoefde ik niet meer hard aan het gras te trekken, want die groeit er niet harder door.

Time will be the healer – time will lift you up and understand.

#herstellenvanburnout #truusdemoedervansuus #depressie #burnout #blog

#Zoektocht naar behandeling & herstel

troosten_xf&m
Illustratie: XF & M

Herstel valt niet te versnellen

In mijn zoektocht was ik vooral bezig om zo ‘snel mogelijk’ weer beter te worden, te herstellen. Op mijn werk durfde ik eerst niet te vertellen wat er aan de hand was. Toen het ziek zijn geen weken, maar maanden duurde, liep ik regelmatig tegen onbegrip aan, mensen die denken dat je overdrijft en je aanstelt. Sommige mensen denken dat je niet tegen stress kunt, dat je een zenuwpees bent, niet opgewassen tegen het leven. Een onjuiste bewering, want wat er langdurig is gebeurd, is dat mensen met een burn out steeds een overproductie van adrenaline, de beschikbare energie die een mens heeft, helemaal heeft uitgehold. En iedereen die het nalaat om regelmatig bij te tanken, zal moeten putten uit zijn reserves. Als de reserves zijn opgebrand staat de levensmotor stil. En wat het zo moeilijk maakt, is dat je aan de buitenkant er “goed uit ziet”, maar van binnen “dood” voelt, je bent een leeg hulsel. Ik heb regelmatig gedacht “had ik maar een gecompliceerde botbreuk”, waarvan iedereen kon zien hoe erg het was. Deze ziekte is geen emotionele griep, maar een ziekte die alleen maar geneest door de tijd te nemen, met vertrouwen, geduld, begrip én met de juiste hulpverlening.

De eerste periode van ziek thuis zijn, was ik bezig met verantwoording afleggen, met zoeken naar antwoorden van mijn ziek zijn en zoeken naar een (snelle) oplossing. Mijn coach/psycholoog adviseerde mij om naar een tweede lijn psycholoog te gaan, iemand met expertise op het gebied van burn-out. Gelukkig kende zij via via allerlei therapeuten, de keuze was reuze en eveneens de wachttijden & lijsten. Ik koos voor een therapeut die vrij snel (binnen een maand), plek had en na een kennismaking wilde ik met haar verder. Hoewel ik duidelijk voorkeur had voor een andere therapeut, luisterde ik niet naar mijn intuïtie, en vanwege lange wachttijd van ruim drie maanden. Het was mijn hoofd die zei “Fix me and solve this problem”.

De eerste paar therapie sessies waren moeilijk op te brengen, omdat er naartoe gaan al voor de nodige stress en paniek zorgde. Ik wist simpelweg niet hoe ik er moest komen. Ik kon niet autorijden (ook daarvoor heb je goed werkende hersenen & energie voor nodig) en fietsen was te ver (ong 7 km). Gelukkig bracht mijn schoonmoeder mij en stapte ik met een gespannen lijf de praktijk in. Alles wat we besproken ging van hak op de tak en duizelde als een tornado door mijn suizende hoofd, vol mist en kortsluiting stond ik na drie kwartier weer buiten. We hadden het over vroeger, wat van huis uit mijn positie was, hoe ik mijn rollen vervulde en wat ik tot dusver deed aan mijn herstel.  Ze adviseerde yoga en wandelen,  opschrijven waar & wanneer mijn klachten toenamen.

Can I get a remedy?

Met mijn “huiswerk” ging ik ijverig door: ik zette mijn lievelingsmuziek op (in het kader van doen waar je blij van wordt), deed tussendoor yoga (lang leve youtube) om vervolgens ruim vijf km te gaan wandelen. Tijdens het wandelen belde ik iedereen die van alles aan mij vroeg of wilde weten, om vervolgens weer helemaal dood op te zijn en te denken dat ik nu écht dood ging (angst/paniek aanval), omdat ik mij zo dood op voelde. Ik stopte mijn allerlaatste energie in de verkeerde activiteiten, handelde verkeerd. Ik accelereerde nog steeds in de vijfde versnelling.

Ik zat steeds veel achter de schermen; speurde internet af naar een remedie, luisterde ondertussen naar muziek, deed meerdere dingen tegelijk, belde met vrienden & collega’s, las mijn werkmails en reageerde op dingen die ik niet afgerond had. Mijn lichaam was een blinde vlek en ik zocht sturing van buitenaf, in de vorm van allerlei leefregels die me door artikelen, boeken of gezondheidsrages werden aangereikt. Ik fladderde alle kanten op. De ene dag zette ik timers: half uurtje rust, half uur muziek, half uur tuinieren etc. Maar met de dag voelde ik mij steeds slechter, steeds meer overprikkeld, steeds meer uitgeput, somberder, kwamen er steeds meer klachten, onrust en kon steeds slechter, tot niet meer slapen. Ik wist niet meer wat wel en niet goed voor mij was en hoe ik kon herstellen. Als een “kip zonder kop” dolde ik rond en holde mezelf verder uit in plaats van “rust” te nemen en het “actieve brein” te voorzien van rust, minder prikkels. Ik was alleen maar bezig met wat anderen mij als advies gaven en bezig met verwachtingen van anderen:

De verwachtingen dat ik binnen twee maanden langzaam aan mijn werk kon oppakken. Dit suggereerde de bedrijfsarts, deze verwachtingen hadden ik en mijn leidinggevende ook. Ik was hoopvol toen de nieuwe psycholoog mij vertelde dat ik een paar maanden tot een half jaar ervoor uit moest trekken, om te herstellen. (tip: vermenigvuldig dit keer zes maanden 6×6 = 36 mnd = 3 jr en ik zit inmiddels op de helft).

Ik wilde ondanks de diagnose nog steeds teveel, ik wist niet wat niks of minder doen was, ik kon simpelweg niet ontspannen, rust nemen. Ik was zo gewend om onrust weg te nemen door maar door te gaan, in een “doe” flow te zijn en niet meer in mijn lichaam te zitten, maar in mijn hoofd.

Terugkijkend naar de eerste maanden ziek thuis zitten, zat ik in een ontkenningsfase, waarvan ik alle medische oorzaken verder wilde uitsluiten en een snelle aanpak wilde van mijn problemen. Een fase waarin ik totaal geen verbinding kon leggen tussen lichaam en geest, tussen hoofd en lijf. Tussen inspanning en ontspanning, ik had geen grip, er was chaos, woede, onmacht, frustratie en vooral verzet. Ik vond mijn lichaam stom en irritant, wilde niet stil staan bij wat er onder het oppervlak speelde, want ik wist niet wat ik allemaal tegen zou gaan komen en waar het naartoe zou gaan. Het verleden had ik een plek gegeven, los gelaten en ik wilde het liefst doorgaan op de huidige voet. Maar zo simpel was het vinden van de juiste behandeling niet en nimmer om te herstellen.

 

 

 

Burn Out, een uitdaging die we niet kunnen controleren

tot-aan-de-lippen_xf&m

Illustratie: XF & M

Langdurig stress | Overbelast

Na de heftige paniekaanval(len), die zich niet alleen psychisch, maar vooral lichamelijk uitte, had ik mij op aandringen van mijn coach/ psycholoog, ziek gemeld. Eigenlijk dacht ik steeds dat het met “even” rustig aandoen, wat bijslapen en dergelijke wel snel beter zou worden. Ik zat midden in een drukke & onzekere periode op mijn werk (jaarcontract liep af) en was veel alleen met de kinderen, mijn man zat op en af in het buitenland.    Als ik op het werk was, dacht ik aan mijn kinderen en voelde ik mij vaak schuldig over de lange dagen die zij hadden op school & de opvang. En was ik thuis dan dacht ik veel aan mijn werk en over alles wat ik moest doen; welke bijscholingen & literatuurstudie, werk overlegvormen ik moest voorbereiden en dossiers die ik moest afronden.

Het gebeurde dan ook regelmatig dat ik ’ s avonds de laptop opende om werk af te ronden of voor te bereiden, in plaats van de boel de boel laten en uit te rusten. Ik voelde mij continu in een spagaat van dingen die ik wilde doen en dingen die ik moest doen, ik kon hoofd-, en bijzaken steeds minder uit elkaar halen en voelde mij erg gespannen.

Met een reeks (lichamelijke) klachten ging ik naar de huisarts, die wilde eerst uitgebreid bloedonderzoek doen en vragenlijsten met mij invullen. Mijn bloeduitslagen vertoonde een lichte afwijking waarvoor ik verwezen werd naar een internist, er was ook kans dat ik een auto-immuunziekte ontwikkelde. De score van de vragenlijsten liet zien dat ik aan ernstig veel stress leed. Van de dokter moest ik stoppen met (intensief) sporten, mijn lijf had rust nodig en adviseerde wandelen of yoga. Maar ik had zoveel lichamelijke klachten dat ik niet meer kon ontspannen en dat ik van alles uitprobeerde, maar niet tot rust kwam.

Ingestort

Mijn blik was troebel, mijn concentratievermogen vrijwel verdwenen en het voelde alsof ik geen grip meer had op alles, vooral mijn gedachten. Gedachten waren niet meer te controleren en daardoor was er innerlijke onrust. Het gevoel alsof het lichaam niet eigen is, je lichaam je in de steek gelaten heeft. Het gevoel dat je met mist in je hoofd rondloopt en je op zeemansbenen begeeft. Opeens kon ik alle normale dagelijkse verplichtingen niet meer nakomen. Ik was zo ontzettend moe, had zoveel lichamelijke klachten dat ik mij vaak staande hield aan de muur, de trapleuning, de stoel, of de buggy van mijn jongste om maar niet neer te vallen… De kinderen klaarmaken in de ochtend was iets wat niet lukte, het voelde als een marathon die ik niet kon lopen. Mezelf douchen, kostte mij de hele ochtend en daarvan moest ik bijkomen. Gelukkig kreeg ik hulp en belde mijn schoonmoeder mijn man, dat het “menens” was, dat hij terug naar Nederland moest komen en dat deed hij.

Alle andere dagelijkse prikkels kon ik niet aan, alle input was te veel. Buitenkomen en overspoeld worden door geluiden van blaffende honden, fluitende vogels, het geluid van een grasmaaier, auto’s en fietsers die voorbij komen, getik van hakken, een gsm die ergens afgaat, kletsende mensen. Kleding dat prikt aan je huid, geuren die indringend binnenkomen alsof ik weer zwanger was. Mijn filter werkte niet meer en elke zintuigelijke prikkeling kwam dwars door mijn lijf heen.

Het deed pijn. Ik voelde mij continu misselijk, duizelig, had maag-, darmklachten, hartkloppingen, druk op de borst, spier-, en gewrichtspijnen, hoofd-, nek-, schouders die pijn deden en onder mijn huid voelde het alsof het zwaar ontstoken was. De brom in mijn hoofd alsof er een zware auto naast het huis stationair stond te draaien maakte dat ik regelmatig dacht dat ik gek werd. Ik voelde ook niet meer aan wat mijn lichaam nodig had. Ik had te lang hoofd en lichaam van elkaar gescheiden. Niet meer gevoeld, maar geploeterd, overleefd…

Ik lag veel in bed, op de bank of hing in elkaar gezakt aan tafel en zag op tegen elke (kleine) activiteit omdat het te veel van mijn lijf vroeg. Van alle soorten bezigheden was sociaal contact het meest inspannend en belastend. Daarom stuurde ik iedereen een mail om te vertellen dat ik een tijdje van de radar zou verdwijnen. En dan zit je thuis, te wachten tot je je beter gaat voelen, een eenzaam en aangrijpend proces. Een proces wat met vallen en opstaan gaat, wat niet een kwestie is van weken, maar van maanden en jaren…

Doordat de meeste simpele opdrachtjes of dagtaken onuitvoerbaar leken, groeide er angst en gepiekerde over de toekomst: zal ik ooit weer beter worden, als ik nu al de meest simpele dingen niet voor elkaar krijg? Waarom kan ik niet ontspannen? Ik was gewend om altijd en overal een oplossing voor te vinden om ‘beter’ te worden. De manier waarop je omgaat met je ziekte en/of aandoening komt eigenlijk uit je basis: hoe je ermee opgegroeid bent vanuit huis. Ik ben zelf opgegroeid onder het mom “nait soezen, moar deurbroezen” (niet klagen maar dragen, doorgaan) en deze motto hield ik zelf ook aan tot dat ik niks meer kon. Je kunt je voorstellen dat je met zo’n instelling letterlijk altijd over je eigen grenzen gaat. De lat hoog legt voor jezelf en je veel moet van jezelf, voordat je daadwerkelijk je welverdiend rust mag nemen. Ook probeerde ik overal op vooruit te denken door de werkelijkheid voor te zijn met vragen als: “wat als ik het niet kan? Hoe moet het verder als ik het ook niet weet?

Ontspannen gaat niet als je net in het diepe bent gevallen en vast zit in een modderlaag. Burn out is een uitdaging die je niet kunt controleren, het overkomt je en je er tegen verzetten, vechten is zinloos. Je hersenen en zenuwstelsel zijn ernstig ontregelt en de zogenoemde vegetatieve klachten, worden veroorzaakt door het autonome zenuwstelsel. Die geven verkeerde signalen af aan het lichaam met als gevolg; angst-, en paniekaanvallen. Slapen kon ik niet, heel slecht, en daardoor ontwikkelde ik angst voor de angst : “voor wat als” ik vanavond weer niet kan slapen? Het werd een vicieuze cirkel die heel moeilijk te doorbreken was, simpelweg omdat ‘slaap’ zich niet laat controleren.

Alleen overgave en acceptatie kunnen het herstelproces bevorderen.

#BURNOUT

0 Illustratie: XF&M

Een gedreven mens

Voorheen was ik een gedreven mens, ik kon altijd alles aan. Althans dat gevoel heb ik heel lang gehad: ik ben sterk en kan deze wereld redden, ik kan het allemaal aan, ik regel het wel even. Ik voelde mij een idealist, wilde het liefst werken bij Artsen zonder Grenzen als gespecialiseerd verpleegkundige. Jarenlang deed ik veel en leek energie voor tien te hebben en was ik in alles wat ik deed erg fanatiek: dit begon al tijdens mijn studententijd waarin ik sportte & danste, parttime werkte om mijn studie & kamer te kunnen betalen, musiceerde (speelde in bands & volgde muzieklessen), schreef (reisblogs, poëzie en verhalen), deed de huishouding, had een druk sociaal leven (feestjes aflopen, kroeg in/ festivals en concerten bijwonen) en na wat strubbelingen in mijn liefdesleven, vond ik dan toch de ware waarmee ik ging reizen en niet lang daarna ging settelen.

Moederschap & werken

Als moeder heb ik veel te leren, ik ben niet langer meer zelf het middelpunt van het universum. Ik ben nu verantwoordelijk van mens zijn, van keuzes maken, van vrijheid en beperking. Ik vind het moederschap in deze tijd overschat, de moderne vrouwen hebben er meerdere taken bij gekregen: we zijn gaan (parttime) werken, gaan sporten, betrokken op school, proberen een sociaal leven bloeiend te houden: borrels met vrienden/ kennissen, op het werk, concerten of theater, doen de huishouding, hebben een partner, kinderen & familie die aandacht vragen.

Tijdens mijn eerste zwangerschap verloor ik in een maand tijd, drie dierbaren, waaronder een goede vriend die zomaar uit het leven werd gerukt. Echt tijd om dit te verwerken was er niet, het leven denderde door en ik merkte dat ik af & toe angstig voor doodgaan was. Na de geboorte van mijn eerste dochter ging ik al gauw weer werken en daarnaast (verder) studeren. Ik wilde mijn oude, drukke leven ‘gewoon’ weer oppakken naast mijn moederschap. Ik werkte bijna fulltime in de week, inclusief stage en de nodige studieopdrachten maken & literatuur bestuderen. In dezelfde periode werd ik ook aan mijn longvlies geopereerd, nadat een cyste in mijn longvlies was teruggekomen, wat achteraf, veel impact op mijn psyche & lichaam had. Ik stopte mijn angst weg en nam niet echt de tijd voor een optimaal herstel, ik moest dóór van mezelf, ik moest snel herstellen want ik wilde geen studievertraging oplopen met als gevolg dat ik geen gespecialiseerd verpleegkundige werd. Werken in het ziekenhuis betekende ook; wisselende diensten draaien, hoge werkdruk, werken met vervelende collega’s en het gevoel (vooral op stage) dat ik mezelf moest bewijzen. Uiteindelijk heb ik de opleiding, succesvol doorlopen en smaakte het naar meer: ik wilde verder leren voor verpleegkundig specialist of intensieve care verpleegkundige.

Nadat mijn tweede kind werd geboren ontdekte ik dat ik continu in de “aan” en-, “ready-to-go” stand stond. Ik had gemiddeld vijf, soms zes uur slaap per nacht slaap. Vulde vele avonden met rondjes lopen om al wiegend mijn jongste kind in slaap te krijgen. Ik liep eigenlijk al jaren rond met allerlei sluimerende vage klachten die ik weg schreef onder de grote V van Vermoeidheid, dit waren eenmaal de beruchte “Tropenjaren”. Niet klagen maar dragen, ik wilde zó graag kinderen en wilde daarvoor dankbaar zijn. Doordat de vage lichamelijke klachten zich langzaam opbouwden deed ik er een “tandje bij”, ik dronk vaker koffie en dacht meer beweging/sport nodig te hebben om beter te kunnen functioneren, en deed harder mijn best tijdens bootcamp. Hierdoor dacht ik mijn stress niveau wel naar beneden te krijgen en weer meer energie. Er ontstonden langzaam aan ook psychische klachten, ik werd steeds angstiger, maar hield dit voor mezelf: als een hypochonder begon ik lichamelijke sensaties & klachten te labelen met ernstige diagnoses en prognoses.

Angst-, en paniekaanvallen

Laten we zeggen dat ik aan een ernstige vorm van beroepsdeformatie leed en mijn lichaam zich voornamelijk in rust ook daadwerkelijk begon te gedragen als die van een MS patiënt met een ernstige hartafwijking. Ik werd zwetend wakker met hartkloppingen doordat mijn hart op hol sloeg, voelde dag en nacht ernstige spierpijnen, zwevend op mijn benen, drukkend gevoel op de borst, tintelingen in mijn vingertoppen & rondom mijn mond en had vaak het gevoel dat ik tegen de vlakte zal gaan. Achteraf te verklaren door de hoge aanmaak van cortisol, werd mijn lichaam ook in rust opgejaagd en stond te lang in een “overdrive” stand.

Ik was regelmatig bij de huisarts geweest met mijn klachten, een vervangende en verfrissend jonge huisarts in opleiding had al eerder gezegd dat ik “hulp” nodig had.    Dat er lichamelijk niks aan mij mankeerde, maar ik wuifde het weg, want ik voelde mij psychisch nog altijd in staat om mijn hoofd en lichaam van elkaar te scheiden en zolang ik dat nog goed kon, viel het vast wel mee. Het werken in het ziekenhuis was slopend; hoge werkdruk, wisselende diensten, vaak geen pauzes en rust tussendoor, maar steeds in de startblokken staan om mensen levens te redden, te verzorgen en beter te laten worden. Uitgeblust thuis komen, waar dan twee mini mensjes gillend om je been hangen om je aandacht op te eisen. Ook heb ik een partner die regelmatig van huis is voor werk en dan kon ik de nachten dat mijn jongste nog een fles wilde of niet meer kon slapen alleen doen. Om vervolgens voor dag en dauw weer op te staan, nadat ik de kinderen had weggebracht, weer aan het werk te gaan. In de start blokken staan dat was vanaf 6 uur ’s ochtends tot een uurtje op 21.00 in de avond en met meestal gebroken nachten.

Het woord uitrusten en pauzes nemen kende ik niet. “Me” time was “ non existing” en wie ik dan wel of niet was, of wilde zijn, wist ik niet. Mijn agenda stond altijd vol met afspraken en “nee” zeggen of rust inbouwen was iets wat ik niet kon of deed. Ik besloot ander werk te zoeken waarbij ik tijdens kantooruren werkte, in de hoop dat dit mij & ons gezin meer “rust” zou gaan geven. Ik vond een leuke, nieuwe baan bij de GGD. Ik werkte met vluchtelingen, een doelgroep die veel heftige dingen hadden meegemaakt en wilde hen zo goed mogelijk helpen waar ik kon. Verder deden er zich in de organisatie allerlei veranderingen voor. Ik werkte meer als casemanager en werd geacht mee te werken aan beleidszaken, waar ik weinig voldoening uit haalde en geen kennis of ervaring mee had. Ik werkte vaak door tijdens de pauzes en vond het lastig dat er altijd werk bleef liggen. Iets wat je in het ziekenhuis gewoon kon overdragen aan de volgende dienst, bleef hier juist op je “to do list” staan. Daarnaast had ik lange reistijd naar mijn werk (45 min), iets wat ik als vervelend ervoer.

Ik bestond uit stress hormonen, was angstig en denderde door, totdat ik op een avond begin april 2017 écht dacht dat mijn laatste uren waren geteld. Mijn lichaam rilde en trilde, mijn hart sloeg op hol en ik voelde mij wegzakken. Het was een paniek aanval, mijn lichaam zei “STOP”.

#herstellenvanburnout #truusdemoedervansuus #burnout #moederschap